۱۳۹۷/۱۱/۱۳ - ۱۵:۰۹
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - ۱۱:۴۹
اختصاصی / بخش اول
بخشی از وصیتنامه شهید رحیم کابلی: همه شما را سفارش می کنم در گفتار و عمل پشتیبان ولایت فقیه باشید. دوست را شناخته و با او هماهنگ باشید و همراه ، مراد از دوست که به معنای واقعی با تفکرات امام و شهدا ولایت همراهند.
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ - ۱۴:۵۴
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ - ۱۰:۱۵
تصویر شهیدی که عکس معروف جبهه‌ها شد

صفحات