1397/07/26 - 10:30
گزارش تصویری از هفتمین مجمع عالي بسيج پيشكسوتان جهاد و شهادت بخش ششم
1392/12/20 - 16:37
1392/12/17 - 13:53
          خیر مقدم و خوش آمد گویی  داریم برای حضور درسومین مجمح عالی بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  لطفا خودتان را معرفی بفرمایید.  …
1392/12/15 - 09:22
        ((عرض خیر مقدم به حضور جنابعالی در سومین مجمع عالی بسیج پیشکسوتان )) 1-لطفا خودتان را معرفی فرمایید ؟ بنده محمد باقر رنجبر از…
1392/12/06 - 12:31
     
1392/11/16 - 13:51
        *با عرض خیر مقدم به جنابعالی در سومین مجمع عالی بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت ، لطفا خودتان را معرفی بفرمایید. بسم ا... الرحمن…
1392/11/09 - 13:08
          *با عرض خیر مقدم به جنابعالی در سومین مجمع عالی بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت ، لطفا خودتان را معرفی بفرمایید. بسم ا... الرحمن…
1392/10/14 - 17:19
        به گزارش " بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت": احمدیان افزود :شماپیشکسوتان نسبت به افراد شاغل و رسمی در سپاه آزادتر هستید و می توانید…
1392/10/09 - 02:36
        به گزارش " بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت":مشروح کامل بیانات سردار جعفری در مجمع عالی بسیج پیشکسوتان در سال 92 به شرح زیر می باشد :…
1392/10/08 - 21:58
        به گزارش " بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت":مشروح کامل بیانات سردار نقدی در مجمع عالی بسیج پیشکسوتان در سال 92 به شرح زیر می باشد…
1392/10/08 - 13:57
      به گزارش " بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت":حجت الاسلام دکتر صادقی گفت : پاسداری از انقلاب تاریخ مصرف ندارد ، امام حسین در 63 سالگی شهید شد…
1392/10/08 - 09:49
        به گزارش " بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت": سردار صالحی با اشاره به مطلب فوق افزود : در خصوص نظارت بر کارهای فرهنگی که حضرت آقا…
1392/10/07 - 09:15
      به گزارش " بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت": سردار احمد کریمی جبلی در سومین مجمع عالی بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت افزود: از مهمترین…