شنبه 15 آذر 1399 | 08:51
اخبارویژه
اخبار ویژه سایر رسانه را مشاهده فرمایید.

 

 

 

آیاوقت آن نیست که به رسانه های نوشتاری که به وحدت وانسجام ملی خدشه وارد می کنند تذکرداد ه شود?

روزنامه شرق در شماره دیروز(شنبه15/9/1399) خود نوشته بود«:مجلسی که به گفته قالیباف، رئیس‌آن، قرار بود به‌جای قانون‌گذاری، بر نظارت تمرکز کند، باسرعت درمسیر قانون‌گذاری، آن‌هم قوانینی که منتقدان بسیاری دارد و بیش از آنکه منافع ملی را در نظر بگیرد، در راستای منافع اقلیتی خاص است،در‌حال حرکت است. رابطه خوب مجلس و شورای نگهبان هم عاملی مهم در این ارتباط بوده است. مجلس یازدهمی که قرار بود مجلس را به رأس امور بازگرداند و با شعار انقلابی‌ترین مجلس آغاز به کار کرد، بدون دریافت نظر مساعد شورای نگهبان قدم از قدم برنمی‌دارد و این ‌روزها دیگر نهاد مستقلی به نام قوه مقننه معنا ندارد. هر طرحی که تاکنون در مجلس تهیه و بررسی شده با همراهی و موافقت شورای نگهبان تدوین شده است که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و طرح اقدام برای رفع تحریم‌ها بیش از همه با خود حاشیه داشته است».آیا روز نامه شرق که مجلس را متهم می کند که بیش از اینکه منافع ملی را در نظر بگیرد درراستای منافع اقلیتی خاص است.نظر شورای عالی امنیت ملی رادر موردبیان فوق که مصداق خدشه درشان وجایگاه نهاد های قانونی کشور است وبه وحدت وانسجام ملی خسارت وارد می کندمی داند. «نظر کارشناسی دبیرخانه شورا ی عالی امنیت :درخصوص مراحل شکل گیری تکمیل و تصویب قانون (اقدام راهبردی برای رفع تحریم هاوصیانت ازحقوق مردم)این است که قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی کند وبرعکس آنچه برخلاف مصالح ملی بوده ومورد نگرانی می باشد همین جنجال هااست که شان وجایگاه نهاد های قانونی کشور را مورد خدشه قرارداده وبه وحدت وانسجام ملی خسارت وارد می کند». 2- آیا مجلس نباید بانظر شورای نگهبان قوانین رامصوب نماید گرفتن نظر شورا نگهبان القای عدم استقلال مجلس بیان می کندواینکه دیگرمجلس مستقل معنا ندارد! 3-درتصویب طرح هاروزنامه فوق همه راحاشیه دار می بیند آیاباتائید شورای محترم نگهبان بیان روزنامه فوق جز خدشه دار کردن وحدت وانسجام ملی چه هدفی می تواند داشته باشد.

 

 

_____________________________________________

آیا رابطه ای بین ترور دانشمندان هسته ای با پروتکل الحاقی وجود دارد؟ 

رژیم صهیونیستی عضویت آژانس بین‌المللی اتمی رانپذیرفته است و با دستیابی بسلاح هسته‌ای یک تهدید بزرگ هسته‌ای درمنطقه به شمارمی‌رود.ولی ازطرف آژانس موردتهدید وفشارنمی باشد، دانشمندان هسته‌ای ازسوی این رژیم جنایت‌پیشه(بااطلاعات آژانس که دراختیارمی گذارند) هدف ترورهای زنجیره‌ای قرار میگیرد و آژانس نه اینکه کوچکترین اقدامی انجام نمی‌دهد بلکه به‌منظور تکمیل اتهام‌های واهی این عنصر جنایتکار، با اصرار بر بازرسی‌های بی‌اساس به تکمیل پازل توطئه‌های هدفمند و برنامه‌ریزی شده این رژیم جنایتکار می‌پردازد.
چراجمهوری اسلامی ایران علی رغم آنکه پیشرفته ترین وبی سابقه ترین نظارت های تاریخ هسته ای جهان رامتحمل شده باید اطلاعات هسته ایش در اختیار رژیم صهیونیستی قراربه گیرد.چون برای نشان دادن حس نیتمان تعهداتی که کشورهای دیگر نپذیرفته اند میپذیریم.
چرامجلس شورای اسلامی درزمانی که ریاست محترم جمهوری در حضور ملت شریف ایران اعلام نمودند که با امضای برجام همه تحریم ها لغو می شودواین بیان به حقیقت نرسید باخروج کشور از پروتکل الحاقی وNPTمخالفت ننمودند(مجلسی که درراس اموراست درآن روز وظیفه اش چه بود؟)
چراسخنگوی دولت به مجلس محترم شورای اسلامی درشرایط امروزبا تصویب قانون خروج کشور از پروتکل الحاقی اعتراض دارد؟که این قانون در صلاحیت قوه مقننه نیست. آیا جایگاه سخن گو دولت ویا حتی قوه مجریه این است که تشخیص بدهد که صلاحیت قوه مقننه درقانون گذاری گجاست؟ آیاوقت آن نرسیده تا به دخالت های غیرقانونی (مجریه در مقننه وقضائیه)پایان داده شود؟.

 

____________________________________

چرادانشمندان هسته ای ترور می شوند؟

شکی نیست بی‌پاسخ گذاشتن ترورهاواکتفا به تهدیدهای بی‌سرانجام که درجریان ترورهای قبلی صورت گرفت دشمن را پس از انجام هر ترور بر انجام ترور بعدی ترغیب نموده است. باید پاسخ ترور به‌‌گونه‌ای داده شود که دشمن از کرده خود پشیمان و بداند هزینه ترور و هر نوع اقدام خرابکارانه برای او بسیار سنگین و شکننده خواهد بود. بدون شک همانگونه که توانمندی بالای دفاعی؛ دشمن را از حمله نظامی بازمی دارد اقدام قاطع متقابل نیز دشمن را از کرده خود پشیمان و از انجام اقدامات بعدی بازمی‌دارد.
4- در شرایطی که رژیم صهیونیستی عضویت آژانس بین‌المللی اتمی رانپذیرفته و با دستیابی بسلاح هسته‌ای یک تهدید بزرگ هسته‌ای درمنطقه به شمارمی‌رود،چرابایدجمهوری اسلامی ایران علی‌رغم آنکه پیشرفته‌ترین و بی‌سابقه‌ترین نظارت‌های تاریخ هسته‌ای جهان را متحمل شده است، دانشمندان هسته‌ای آن از سوی این رژیم جنایت‌پیشه هدف ترورهای زنجیره‌ای قرار گیرد و آژانس نه اینکه کوچکترین اقدامی انجام نمی‌دهد بلکه به‌منظور تکمیل اتهام‌های واهی این عنصر جنایتکار، با اصرار بر بازرسی‌های بی‌اساس به تکمیل پازل توطئه‌های هدفمند و برنامه‌ریزی شده این رژیم جنایتکار می‌پردازد.
5-برنامه هسته‌ای ودفاعی جمهوری اسلامی ایران برخلاف کشورهای با«پیشرفت وارداتی» ریشه در تحقیق و توسعه و در فکر و اندیشه نخبگان کشور دارد و هرگز قائم به فرد نیست که با فقدان یک فرد از حرکت باز ایستد؛ بر همین اساس با ترور دانشمندان هسته‌ای خدشه‌ای بر توانایی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران وارد نشد و با شهادت پدر موشکی ایران سردار تهرانی‌مقدم برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران باقدرت بیشتری به پیش رفت واکنون نیز با شهادت دانشمند هسته‌ای و دفاعی شهید فخری‌زاده، برنامه‌های او همانگونه که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند با قدرت هرچه تمام‌تر به پیش خواهد رفت.
6-در حالی که ژنوم سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی یکی است و این رژیم از بدو تولد همواره مورد حمایت ۱۰۰ درصدی تمامی روسای جمهوری آمریکا اعم از دموکرات و جمهوری‌خواه بوده است؛ آیا ساده‌انگاری سیاسی نیست که نقش محوری رژیم صهیونیستی در معادلات سیاسی آمریکا نادیده گرفته شود و برخی بعد از عهدشکنی‌های مکرر و ترور ناجوانمردانه سردار نام‌آور و بین‌المللی اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی، دم از مذاکره مجدد با آمریکا بزنند و رفتن یک جنایتکار و آمدن مهره‌ای دیگر را فرصت تلقی کنند.!؟ آیا حامیان برجام، صدای مکانیسم ماشه دشمن را نمی‌شنوند!؟
7- در حالی که وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه اوباما و عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا در خاطرات خود می‌نویسد که ما مذاکرات هسته‌ای را با اسرائیل هماهنگ می‌کردیم؛ آیا جایی برای مذاکره مجدد با چنین گرگ بین‌المللی که فریبکارانه به دنبال شلیک ماشه تفنگ پیش‌بینی شده دربرجام می‌گرددوجوددارد!؟ آیا در حالی که طرف آمریکایی هدف خودرامذاکره برسرقدرت موشکی،منطقه‌ای و..اعلام نموده است!مذاکره مجددباچنین کشوری که ناموس، عزت و موجودیت کشور را هدف قرار داده است، اقدامی شرافتمندانه است!؟
8- در حالی که نشریه تایمزاسرائیل، ۶ روز قبل از ترور دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشور با صراحت اعلام می‌کند که هدف اصلی اسرائیل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است و ایران پاسخی نخواهد داد! اگر در همان روز اعلام، پاسخ قاطع و بازدارنده به دشمن داده می‌شد، چه بسا امروز شاهد شهادت فرزندی برومند از تبار هسته‌ای و دفاعی کشور نبودیم. بر این اساس انتقام سخت از عاملان و آمران این جنابت بزرگ تنها راه بازدارندگی این رژیم جنایتکارونامشروع ازادامه هرنوع خرابکاری وترور درآینده خواهد بود.شنبه15/9/99ک

 

 

______________________________________

 

چراباطرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها مخالفند

چراباطرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها مخالفند دیروز طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران با رأی قاطع نمایندگان به تصویب رسید؛ طرحی که به‌دنبال رفع تحریم‌ها است اما مشخص نیست که چرا باعث عصبانیت برخی شده؛ بهتر است دستگاه دیپلماسی و دولت به‌جای موضع‌گیری علیه مجلس از فرصت این طرح برای لغو تحریم‌ها استفاده کنند. رئیس دولت درسیمای جمهوری اسلامی در منظر ملت شریف ایران بیان فرمودند با امضای برجام تمام تحریم هابالمره لغو خواهد شد متاسفانه بیان به حقیقت نرسید ونه تنها تحریم ها برداشته نشد بلکه توسط دمکرات ها تحریم هاتشدید شد.گویا کسانی که هزینه سنگین برجام (خود تحریمی)وتحریم های بعدی را برملت انقلابی وشریف تحمیل کردندوهیچ مرجعی به دروغ های وعدم شفافیت ها اقدامی نکردبازباصحنه سازی مایلندازاین اقدام خوب وثمربخش مانع شوند.گویا فکرمی کنندکه ملت شریف ایران آنها نشناخته اند. «ابوالفضل عمویی» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توضیح طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌هاوصیانت از منافع ملت ایران اظهارداشت: طرح اقدام راهبردی برای لغوتحریم‌هاوصیانت ازمنافع ملت ایران چندهدف را دنبال ‌میکندکه هدف اول بازشدن قفل‌هایی است که برصنعت هسته‌ای کشورواردشده واحیای این برنامه پیگیری هدف‌های شهدایی مانندشهید فخری‌زاده،شهید شهریاری وسایر شهدای هسته‌ای کشور است.برنامه هسته‌ای کشوربایستی طبق نیازهای کشورمان پیش رفته وانتظارداریم بعد از تصویب این طرح تقویت شده وتوسعه پیداکندوروندآن سرعت داشته باشد.
وی درباره هدف دوم این طرح خاطرنشان کرد: مقابله با تحریم‌هایی که از سوی کشورهای غربی به جمهوری اسلامی اعمال می‌شود دیگر هدف این طرح است که باید این اقدام آنان را هزینه‌مند کنیم؛تحریم علیه ملت ایران رفتاربی‌هزینه‌ای نخواهدبودضمن اینکه تغییرمحاسبات دشمنان هدف طرح اقدام راهبردی برای لغوتحریم‌ها است وبایستی به نحوی پیش برویم که نه فقط اعمال تحریم رابرای آنهاهزینه‌مندکنیم بلکه تخریب امنیت مردم وکشتن شهدای دانشمندمان ومقام سیاسی معاون وزیر دفاع رفتار بی‌هزینه‌ای نخواهد بود. (هدف طرح کاملا مشخص است) چون نمی توانند در اثرفوق العاده و ثمره بزرگ طرح تشکیک ایجاد کنندودرضمن آشکارشدن مطالب غیرواقع وغیرشفاف با فضاسازی حاشیه ای باطرح مخالفت دارند

 

__________________________________________

 

دروغ وعدم شفافیت دوعامل اصلی مشکلات سایت حامی ‌دولت

دروغ وعدم شفافیت دوعامل اصلی مشکلات سایت حامی ‌دولت اعتماد آنلاین نیز در گزارشی با عنوان «مجلس مدعی معیشت، معیشتِ مردم را هدف گرفت» نوشت:«مصوبه مجلس یازدهم که هدف نهایی آن لغو اجرای پروتکل الحاقی است،درهمان ساعات اولیه تأثیرخود را روی بازار‌ها گذاشته و قیمت دلار را تا کانال ۲۶هزار تومان بالا برده است.مجلس یازدهم باشعارهای پرطمطراق حمایت از معیشت مردم روی کار آمده اما در چند ماهی که از فعالیت آن می‌گذرد، نه تنها هیچ اقدامی در راستای این شعار خود نکرده بلکه با مصوبه دیروز،عملاً معیشت مردم را به‌طور مستقیم بیش از پیش به خطر انداخته است».بالارفتن دلار تا 32هزار تومان هم کار مجلس بود ؟
همچنین حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده سابق مجلس در واکنش به تصویب کلیات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»گفت:«درشرایطی که روح برجام درحال احیاء است و اروپایی‌ ها و حتی آمریکا دنبال احیای برجام هستند، این طرح تا حد زیادی بهانه دست مثلث پمپئو، نتانیاهو و بن‌سلمان می‌دهد تا از بین دو مسیری که در آینده وجود دارد مسیر دلخواهشان را تقویت کنند».فلاحت پیشه افزود:«این طرح زمینه کاهش تحریم‌ها را از بین می‌برد».سابقه تاریخی نشان می دهدکه امریکایی هاواروپایی ها هیچ وقت بهدنبال انجام تعهداتشان نبودند.
دولتمردان ورسانه‌های زنجیره‌ای بارهااذعان کرده‌اند، برجام هیچ دستاوردی برای کشورمان نداشته و ازروزامضای توافق تاکنون صرفا به اجرای یکطرفه تعهدات ازسوی ایران خلاصه شده است. برهمین اساس طرح «اقدام راهبردی برای لغوتحریم‌ها»دقیقاً باهدف احیای حقوق ایران دربرجام واهرمی ‌برای لغو تحریم‌هاست. بنابراین عصبانیت وهجمه به مجلس برای تصویب چنین طرحی ازسوی دولتمردان ورسانه‌های زنجیره‌ای، جای تعجب دارد.سؤال اینجاست که چرا برخی دولتمردان و فعالین مدعی اصلاحات از اهرم فشار ایران برای لغو تحریم‌ها ناراحت هستند؟!بزرگ ترین ویژگی دولت اسلامی صداقت وشفافیت است که متاسفانه ......از آن بی بهره اند

 

 

________________________________

 

 

کمک گرفتن از دشمن جناینکار امریکا نشانه ضعف ذلت است

 

از حضرت امام خمینی است که:«... با توسل به دامن آمریکا ضعف و ناتوانی خود را برملا نسازید و از گرگ‌ها و درنده‌ها برای شبانی و حفظ منافع خود استمداد نطلبید ابرقدرت‌ها آن لحظه‌ای که منافعشان اقتضا کند شما و قدیمی‌ترین وفاداران و دوستان خود را قربانی می‌کنند و پیش آنان دوستی ودشمنی ونوکری وصداقت ارزش ومفهومی نداردآنان منافع خودرا ملاک قرار داده‌اند وبه صراحت ودرهمه جاازآن سخن می‌گویند...» صحیفه امام(ج ۲ ص ۹۳۲). رمز موفقیت دربی نیازی از دشمن است.باید به خود اعتمادبه نفس وبر خداوندکریم اتکال داشته باشیم وبدانیم که پشتوانه لازم است وپشوانه ای جز خدای یکتا نیست. 

------------------------------------------------------

رمز موفقیت سازش نیست؟

امام خمینی -رضوان‌الله تعالی علیه- برای تامین امنیت کشور و حفظ آرامش مردم در مقابل تو‌طئه دشمنان فرمول کار‌سازی ارائه کرده و می‌فرمایند: «... امروز خدا ما را مسئول کرده است. نباید غفلت نمود. امروز با جمود وسکون باید مبارزه کرد و شور و حال حرکت انقلاب را پابرجا داشت. من بازمی‌گویم همه مسئولان نظام و مردم ایران باید بدانند که غرب و شرق تا شماراازهویت اسلامی‌تان-‌به خیال خودشان- بیرون نبرند،آرام نخواهند.نه ازارتباط با متجاوزان خشنود شویدونه از قطع ارتباط با آنان رنجور، همیشه با بصیرت و با چشمانی باز به دشمنان خیره شوید و آنان را آرام نگذارید که اگر لحظه‌ای آرام گذارید، لحظه‌ای آرامتان نمی‌گذارند». صحیفه امام (ج ۱۲ ص ۹۳۲) رمز موفقیت سازش نیست تسلیم نیست رمز موفقیت وتبدیل تهدید به فرصت مقاومت است همانطوریکه مولایمان گفتند مقاومت یعنی تسلیم زورگویی نشدن ،تسلیم زیاده طلبی نشدن درموضع اقتدار ایستادن، دولت مقاومت در موضع اقتدار قرار می گیرد.

---------------------------------------------------------

دشمن را خوب بشناسید

اوایل سال 1397،منابع رژیم صهیونیستی اعلام کرده بودند که سازمان جاسوسی این رژیم «موساد» تلاش کرده یک دانشمند هسته‌ای ایران راترور کند اما عملیات او موفق نبوده است. دراین باره وبگاه «واللا نیوز»گزارش داده بودعوامل موسادپیشتر تلاش کرده‌اند یک دانشمند هسته‌ای ایرانی به نام « محسن فخری‌زاده مهابادی » که مسئول راکتوراتمی تهران است را ترورکنند.رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند نتانیاهوتلویحامشارکت احتمالی این رژیم درترور محسن فخری زاده دانشمند هسته‌ای ایران راتاییدکرد. نتانیاهو گفته است در این هفته کارهایی انجام دادم که نمی‌توانم در مورد آنها سخن بگویم اما منطقه وارد دوران پرتنشی شده است رمز موفقیت مردان بزرگ دشمن شناسی است وهمواره باید حرکت دشمن رصد کرد. منبع خبر: کیهان

--------------------------------------------------------

چرا عنصر نفوذی(درمدیریت سازمان محیط زیست) محاکمه وبرکنار نمی شود؟
به نقل از روزنامه کیهان:رئیس سازمان محیط زیست، پس از گماشتن یک جاسوس آمریکایی به معاونت این سازمان که به فرار وی ختم شد،کار رابه جسارت علیه ساحت امام خمینی(ره) رسانده است.
عیسی کلانتری معاون رئیس‌جمهوراخیراً در اظهاراتی موهن، به حضرت امام جسارت کرده ونسبتی به ایشان درباره آمریکا داده که لایق خود اووبرخی مدعیان اعتدال واصلاحات است. با وجود این که چند روز از انتشار ویدئوی این اظهارات موهن می‌گذرد، هنوز دولت نسبت به این هتاکی عذرخواهی نکرده و اوراعزل نکرده است. ضمن این که دستگاه قضایی نیز در این باره کوتاهی کرده وحال آن که وی باید بازخواست و مؤاخذه شود. دستگاه‌های امنیتی باید ضمن تحقیق در این باره بررسی کنند که رگ و ریشه این سخنان، به کجا برمی‌گردد و او با کدام باند ضد انقلاب درارتباط است؟جسارت وقیحانه این مدیر فاسد و بی‌کفایت در حالی است که وی چندی پیش با انتسابی دروغ به حضرت امام(ره)، مدعی شده بود امام با تک‌خوانی زنان موافق بوده؛ ادعای دروغی که توسط خاتمی تکذیب شد.
کلانتری در حالی که کارنامه‌ای کاملاً منفی در حوزه مدیریت سازمان محیط زیست دارد، اقدام به انتصاب برخی عناصر مسئله‌دار و جاسوس در سازمان متبوع خود کرد. از جمله این عناصرنفوذی،کاوه مدنی بودکه مدتی بازداشت شداماپس ازآزادی موقت،ازکشورگریخت. در دوره فعالیت کلانتری،جاسوسان بسیاری درحوزه محیط زیست‌ فعال شده وبعضاًدستگیرشدند 

--------------------------------------------------------

روزنامه جوان ضمن انتشار این تحلیل و در نقد سخنان آقای روحانی می‌نویسد: «کاسبان تحریم بدانند که تحریم‌ها برداشته شده و دیگر بازنمی‌گردد. شما می‌خواهید با دنیا مذاکره کنید؟ شما بلد هستید که با دنیا مذاکره کنید و آیا زبان دنیا را می‌دانید؟ در حالی که در فهم زبان ملت خود گرفتار هستید».
این عبارت بخشی از سخنان روحانی در جریان انتخابات سال ۹۶ است که در سفر به اردبیل عنوان کرد واکنون پس ازسه سال ودرحالی که نه از برجام اثری مانده و نه تحریمی برداشته شده است،باردیگرمنتقدان سیاست‌های غلط دولت درپیوندزدن مصالح نظام به مناسبات جهانی و بیرون ازمرز‌هاراموردهجمه قرارداده که آن‌ها از مدیریت چیزی نمی‌فهمند و در پی تطهیر دولت آمریکا هستند!
رئیس جمهور محترم گویی فراموش کرده‌اند که رقابت‌های انتخاباتی سال ۹۶ گذشته و اکنون در مقام ریاست‌جمهوری درپاستورنشسته وباید پاسخگوی وعده‌های خود باشد. او که می‌گفت: «کاسبان تحریم بدانند که تحریم‌ها برداشته شده و دیگر باز نمی‌گردد.» اکنون باید بگوید چرا تحریم‌ها برداشته نشد و بلکه تشدید شد!

--------------------------------------------------------------

عدم شفافیت وسخنان غیرواقع(دروغ)مشخصه استکباروطرفداران مذاکره

تقلای مدعیان اصلاحات برای برجامیزه کردن توان موشکی
روزنامه دولتی ایران دیروز(4/9) طی یادداشتی درباره آنچه «دیدگاه خوشبین-سازشکار: (اصلاح‌طلبان رادیکال)» خواند،نوشت: «در واقع آنان برخلاف واقع‌گرایان، ادعا می‌کنند که سیاست خارجی ایران درقبال راهبردسه مرحله‌ای بایدن،بایدبرسه »بله»: مذاکره مجدد برجام واصلاح آن؛مذاکره درباره توان موشکی؛مذاکره درباره سیاست ونفوذمنطقه‌ای استوارشود».
در بخش دیگری ازاین یادداشت درباره آنچه «دیدگاه معتدل-عملگرا: (اعتدالگرایان)» خوانده شده،آمده است«:عملگرایان اگرچه به صراحت نمی‌گویندولی عملا مذاکره موشکی ومنطقه‌ای در قالب گروه ۵+۱ را نیز کاملا منتفی نمی‌دانند؛ بلکه با شرایطی که همه نگرانی‌های امنیتی و دفاعی ایران، ازجمله خاورمیانه عاری از سلاح اتمی، در قالب یک بسته فراگیر منطقه‌ای را لحاظ کند، امکانپذیر می‌دانند. دست کم تعدیل رفتار منطقه‌ای و تحدید برد موشک‌های بالستیک ایران به شرط تضمین‌های امنیتی- دفاعی منطقه‌ای را قابل مذاکره می‌دانند».
لازم به تصریح است که اقتدارموشکی ونفوذ منطقه‌ای ایران ثمره مجاهدت بی‌وقفه و عملکرد انقلابی جوانان مؤمن وحزب‌اللهی است وملک طلق مدعیان اصلاحات نیست که درباره مذاکره بر سر آنها یاوه‌گویی کنند. *عدم شفافیت ،سخنان غیرواقع (دروغ) مشخصه استکباروطرفداران مذاکره می باشد.

----------------------------------------------------------

باامضای برجام تمام تحریم ها بالمره(یک دفعه)برداشته میشود

روزنامه ابتکار در گزارشی نوشت:«طی چند روز اخیر پرواز قیمت مرغ بر سر زبان‌ها افتاده است. دوم آذرماه قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران به حدود ۳۳ هزار تومان رسید، که البته در برخی مناطق با نرخ کمتر یعنی حدود ۳۰ هزار تومان هم عرضه شد و این افزایش قیمت بی‌سابقه مصرف‌کنندگان را متعجب کرد. البته افزایش قیمت تنها به مرغ ختم نمی‌شود و چرخه افزایش قیمت‌ها تمام کالاها و خدمات را دربر گرفته است».
در ادامه این مطلب آمده است: «اخیراً مرکز آمار ایران، گزارش داده‌های تورمی آبان‌ماه سال ۹۹ را منتشر کرده است. براساس این گزارش، همه سطوح تورمی دچار افزایش شده است و مردم برای تأمین یک میزان ثابت از سبد معاش، باید بیشتر از ماه قبل و یا سال قبل هزینه کنند. البته برای درک افزایش تورم نسبت به ماه‌های گذشته نیازی به اعلام اعداد و ارقام از سوی مراکز و نهادهای مربوطه نیست و افزایش قیمت کالاهای اساسی خود بیانگر واقعیت است... البته بررسی‌ها حاکی از آن است که افزایش قیمت تنها به محصولات اشاره شده ختم نمی‌شود و بحث گرانی صیفی‌جات نیز این‌روزها مطرح است. بعد از گوجه و خیار حالا نوبت به هویج رسیده است».
پرواضح است که کوچکتر شدن سفره ایرانی‌ها، ماحصل عملکرد دولت مورد حمایت مدعیان اصلاحات و غربزدگانی است که گشایش و رفاه اقتصادی را در مذاکره با غرب می‌دانستند.عدم شفافیت،سخنان غیرواقع (دروغ)مشخصه استکبارواهل مذاکره چراکه در مذاکره قبلی هم گفتندباامضای برجام همه تحریم ها بالمره(یک دفعه)برداشته می شود ولی باامضای برجام تحریم هااضافه شد تا تحریم ها برداشته نشوداعتمادرفته درنتیجه دروغ برنمی گردد.پس بطورقطع درنفس مذاکره دروغ نهته است

-------------------------------------------------

کسی که به دروغ شناخته شد اعتماد ووثوق به او کم می شود.غرروالحکم درنظام اسلامی بیان حقیقت و شفافیت عامل انسجام واقتدار نظام است.

جریان تحریف مشغول کار است!
درهفته‌های گذشته جوبایدن باانتقادازرویکردترامپ درمواجهه باایران تاکید کرد که روش‌های هوشمندانه‌تری برای فشارعلیه ایران وجوددارد.جو بایدن و نزدیکان وی صراحتا از استمرار تحریم‌ها و تشدید فشار علیه ایران سخن می‌گویند، اما در اینسو جریان تحریف، تحریم و فشار علیه مردم ایران راگشایش اقتصادی جامی‌زند!رسانه‌های مدعی اصلاحات درماه‌هاو هفته‌های اخیر باتیترهایی ازقبیل «فرصت لغو تحریم‌ها»، «چراغ سبز کنگره آمریکا برای کاهش تحریم‌های ایران»،«رویای ایرانی آبان 99»،«اوبامای دوم»،«امید به ایران بازگشت»، «فرصت ظریف برای ایران» و...اینگونه القاء می‌کند که گشایش عظیم اقتصادی در پیش است.این طیف در سال 94 نیز دقیقا با همین رویکرد و با انتشار تیترهایی از جمله «فروپاشی تحریم»،«تحریم‌ها به تاریخ پیوست»، «صبح بدون تحریم»، «خلاص شدیم، سلام بر ایران بی‌تحریم»، «تحریم تمام شد»، «پیروزی تدبیر بر تحریم»، «تحریم‌ها هم رفت»، «اینک بدون تحریم»، «سپیده‌ دمید»، «توافقات گسترده سیاسی و اقتصادی با لغو تحریم‌ها»، «سد تحریم شکست»، «برچیده شدن ظریف تحریم‌ها»، «مجوز فروش بوئینگ به ایران؛ اوباما دستور مستقیم داد» و... این‌طور القاء کردند که اولا ریشه تمامی مشکلات کشور فقط تحریم‌هاست و ثانیا به‌واسطه برجام تمامی تحریم‌ها به تاریخ خواهد پیوست. در ادامه، دولتمردان و فعالین مدعی اصلاحات تمام امور کشور و حتی آب خوردن مردم را به توافق گره زده و مدعی شدند که به واسطه اجرای توافق، فتح‌الفتوحی عظیم رخ خواهد داد. برای نمونه، روحانی - ۲۳ تیر ۹۴ - گفت: «به ملت شریف ایران اعلام می‌کنم که طبق این توافق (برجام)،درروز اجرای توافق (دی‌ماه ۹۴) تمامی تحریم‌ها، حتی تحریم‌های تسلیحاتی، موشکی هم به‌صورتی که در قطعنامه بوده، لغو خواهد شد. تمام تحریم‌های اقتصادی شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل‌ونقل، پتروشیمی‌ و فلزات گران‌بها به‌طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق».

 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
لطفا به این سوال برای جلوگیری از ارسال اسپم پاسخ دهید.

پایتخت ایران کجاست؟ (به فارسی تایپ کنید)