چهارشنبه 24 دی 1393 | 09:12
گزارش تصویری از چهارمین مجمع عالی بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت بخش دوم - اهداء لوح تقدیر
گزارش تصویری از چهارمین مجمع عالی بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت بخش دوم - اهداء لوح تقدیر