به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" سازمان بسیج پیشکسوتان  از خانواده شهدای ارتش دیدار و سرکشی انجام دادند.…
به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  اردوی جهادی بسیج پیشکسوتان استان قزوین در استان خوزستان برگزار شد.…
به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" دوره دانا توسط بسیج پیشکسوتان استان مرکزی برگزار شد.
به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  اردوی جهادی بسیج پیشکسوتان قزوین برای آب رسانی برگزار شد.  …
به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  همایش بسیج پیشکسوتان شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی برگزار شد.  …
به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" اردوی جهادی پیشکسوتان اردکان یزد برگزار شد.    
به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  اردوی جهادی پیشکسوتان قزوین برای ساخت خانه محروم برگزار شد.  …
به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  مراسم کلنگ زنی پردیس پیشکسوتان شهرستان اراک برگزار شد.  
به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  ساخت منزل مسکونی توسط گروه جهادی شهید غلامی بسیج پیشکسوتان گلستان انجام شد.…