سپاه هویزه چگونه تشکیل شد؟

 

 

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" به نقل از دفاع پرس،  متن زیر برشی است از کتاب «دین» به کوشش علی مسرتی که به گردآوری خاطرات بچه‌های مسجد جزایری اهواز پرداخته و انتشارات سوره مهر آن را منتشر کرده است.

مطلبی که از این کتاب انتخاب شده است، بخش نخست خاطره محسن نوذریان از تشکیل جبهه هویزه است.

این خاطره به شرح زیر است:

«.. بعد از مرخصی از بیمارستان به اهواز برگشتم و دو سه روز بعد با اینکه هنوز کامل بهبود نیافته بودم اما به بسیج دبیرستان دکتر شریعتی رفتم تا به جبهه «فارسیات» بروم.