کلنگ زنی پردیس پیشکسوتان شهرستان ارومیه + تصاویر

مراسم کلنگ زنی پردیس پیشکسوتان شهرستان ارومیه با حضور سردار رضایار برگزار شد.

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  مراسم کلنگ زنی پردیس پیشکسوتان شهرستان ارومیه با حضور سردار رضایار برگزار شد.

 

 

 

بسیج پیشکسوتان

پردیس پیشکسوتان

پردیس پیشکسوتان

پردیس پیشکسوتان