برگزاری روز بسیج پیشکسوتان کاشمر + تصاویر

برگزاری روز بسیج پیشکسوتان کاشمر در 7 مهر برگزار شد.

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  برگزاری روز بسیج پیشکسوتان کاشمر در 7 مهر برگزار شد.

 

بسیج پیشکسوتان

بسیج پیشکسوتان

بسیج پیشکسوتان

بسیج پیشکسوتان