چرا شرکت های دولتی در برابر حساب واحد خزانه مقاومت می کنند

 

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" اصل شفافیت مدام باید تکرا شود تا غفلت پیش نیاید در شفافیت خطا نیست گرچه خطا کار باشد ودر عدم شفافیت خطا واشتباه هست گرچه خطا کار نباشد.مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد گفت: هنوز ۳۸ شرکت دولتی نسبت به انتقال حساب‌های خود به بانک مرکزی وواریز وجوه درآمدی به حساب شرکت نزد خزانه اقدام نکرده‌اند. چرا؟ به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی بنانی درخصوص آخرین وضعیت اجرای حساب واحد خزانه گفت: غیراز شرکت‌های دولتی، کلیه درآمد‌ها ومنابع عمومی دستگاه‌های اجرائی درسراسرکشور به‌واسطه حساب‌های خزانه نزدبانک مرکزی وصول وپرداخت اعتبارات نیزازطریق حساب های دستگاه‌های اجرائی نزدبانک مرکزی انجام میشود.وی درباره تعداد حساب‌های مسدود نشده دستگاه‌ها ادامه داد: آخرین وضعیت حساب‌های غیرمجاز مربوط به گزارش بانک مرکزی در تاریخ 28 تیرماه 1402 است و ضمناً وضعیت جدید حساب‌های غیرمجاز از بانک مرکزی در تاریخ 11 شهریور ماه درخواست شد که تاکنون برای وزارت اقتصاد ارسال نشده است.چرا؟
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد افزود: بر اساس گزارش تیرماه بانک مرکزی، تعداد کل حساب‌های فرعی مسدودنشده دستگاه‌های اجرائی تعداد 217 هزار و 973 بوده است.
بنانی درخصوص تعدادحساب‌های مسدودنشده دانشگاه‌های علوم پزشکی ووزارت نفت هم گفت:تعدادکل حساب‌های مسدودنشده دانشگاه های علوم پزشکی تاتاریخ 28تیرماه 46هزارو 288 فقره و حساب‌های مسدودنشده وزارت نفت وشرکت‌های زیرمجموعه آن 267 فقره حساب بوده است.(چقدر زیاد نمی دانیم اسمش راچه بگذاریم؟)
وی همچنین درخصوص اجرای حساب واحدخزانه درشرکت‌های دولتی هم گفت: شرکت‌های دولتی که اصل 53 قانون اساسی و ماده 39 قانون محاسبات را رعایت نمی‌کنند و وجوه درآمدی خود را به حساب شرکت نزد خزانه واریز نمی‌نمایند شامل 38 شرکت دولتی می‌شوند که تاکنون نسبت به انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی اقدام نکرده‌اند. گرداوری:پیشکسوت بسیجی محمد صادقی