جلسه نشست بصیرتی در روبیکا

جلسه نشست بصیرتی با موضوع راهکارهای مشارکت حداکثری در انتخابات با سخنرانی پیشکسوت بسیجی برادر صادقی برگزار خواهد شد..


به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" جلسه نشست بصیرتی با موضوع راهکارهای مشارکت حداکثری در انتخابات با سخنرانی پیشکسوت بسیجی برادر صادقی یکشنبه  23 خرداد ساعت 11 صبح از طريق پيام رسان روبيكا در كانال پيشكسوتان به آدرس https://rubika.ir/ppishkesvatan برگزار خواهد شد.
 

 

روبیکا